Daavidin huone Jeesus Kristus on Herra

Rokote on moraalinen ratkaisu

  • Raamatun mukaan, saatana on valheen ja murhan isä. Millä tavoin perkele toimii nykyajassa? Lääketiede on murhaa ja valhetta.
    Raamatun mukaan, saatana on valheen ja murhan isä. Millä tavoin perkele toimii nykyajassa? Lääketiede on murhaa ja valhetta.

Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan 2016:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227

-

Tässä blogissa esittelen lakisäädösten mahdolliset vaikutukset ihmisten elämään ja myöskin asian moraalisen aspektin.

Uusi laki esittelee seuraavia toimenpiteitä jos/kun epidemia uhkaa:

47 §
Pakollinen rokotus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus

58 §
Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet

kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää ... ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

65 §
Lääkityksen antaminen vastustuksesta huolimatta eristämisen aikana

Terveydenhuollon ammattihenkilö saa potilasta hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan antaa potilaalle määrätyt lääkkeet potilaan vastustuksesta huolimatta,

74 §
Muu lääkelain säännöksistä poikkeaminen

lääkevalmisteen käyttö on sallittua ilman Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tai Euroopan unionin toimielimen myöntämää myyntilupaa

75 §
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain säännöksistä poikkeaminen

 sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää taudin ja sen aiheuttamien jälkitautien hoitamiseksi ... vaikka laitteen tai tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointia ei ole toteutettu terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa

84 §
Kansainvälinen yhteistyö

Jos Suomea velvoittavassa muussa kansainvälisessä sopimuksessa on tästä laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä poikkeavia määräyksiä, on sopimusmääräyksiä noudatettava.

89 §
Virka-apu

poliisin, pelastusviranomaisen tai puolustusvoimien on annettava tämän pyynnöstä virka-apua.

--

Eli lyhyesti, jos/kun epidemia uhkaa: valtio voi pakkorokottaa koko kansan testaamattomilla, täysin uusilla rokotteilla tai muilla "lääkevalmisteilla".

Lisäksi voidaan käyttää mitä tahansa "laitteistoa" joka tuolloin tuodaan julki huolimatta Suomen laista. Tällainen laitteisto voisi olla esim. mikrosiru.

Käytännössä siis jos EU määrää, niin ne voivat käyttää lopulta jopa armeijaa: toteuttaakseen pakkorokotuksen.

Suomen poliitikot voivat siis kätevästi pestä kätensä koko asiasta, kun valtuudet on annettu jonnekkin muualle.

Lisäksi, tuollaisena aikana olisi laitonta järjestää mielenosoituksia.

Tämän lain avulla nämä pimeät voimat voisivat myrkyttää koko Suomen kansan osana tulevaa maailmansotaa "laillisesti".

Sitten jälkeenpäin tietenkin harmiteltaisiin, että kokeelliset rokotteet tai "lääkeaineet" olivatkin huonoja, mutta minkäs sille mahtaa?

Rokotelaki on siis Suomen turvallisuuden suuri uhka.

Eduskunnassa pohditaan jo nyt pakkorokotuksia, koska kaikki eivät piikille suostu:

"Eduskunnan rokotetyöryhmän puheenjohtaja harkitsisi pakkorokotuksia"

https://www.aamulehti.fi/uutiset/eduskunnan-rokotetyoryhman-puheenjohtaj...

--

Ihmiselle on normaalia mennä lauman mukana ja kun kaikki ovat näihin synteihin yhdistyneitä: on helppo vetäytyä normaali-lauman suojiin ja pilkata kaikkia, ketkä uskaltavat nousta väkivaltaisia ihmisiä vastaan ja puhua totuudesta.

On siis normaalia, että ihmiset eivät halua tunnustaa tosiasioita: koska normaaleilla ihmisillä, on niin mukavaa elää illuusiossaan, tai ainakin niin kauan kuin kaikki nämä vääryyden hedelmät virtaavat Suomeen ja yhteiskunta voi kasvaa lasten verellä.

Rokotteiden historia on synkkä.

On paljastunut, että valtio, yritykset ja valtionkirkko yhteistuumin: eri maissa, käytti orpokoteja rokotteiden testausalustana. Tämä salaliitto oli vielä salainen, muutamia kymmeniä vuosia sitten.

Tuhansia lasten ruumiita on löydetty mm. Irlannista.

Kokeita ovat tehneet mm. nykyään Merck nimellä kulkeva firma, joka Suomessakin toimii.

Firmat ovat muuttaneet nimeään sitämukaa kun kaikenlaiset skandaalit ovat tulleet ilmi mutta wikipedian avulla nimenmuutokset voi selvittää.

Näitä eri ilmitulleita tapauksia on paljon, tässä niistä muutama eri maissa:

https://www.theguardian.com/world/2004/apr/04/usa.highereducation

https://www.independent.co.uk/news/world/vaccines-tested-on-australian-o...

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/10887561/Irish...

--

Näinä päivinä, nämä rikollisfirmat tekevät kokeita mm. Afrikassa ja joukkohaudat lienevät siellä. Koska siellä on levottomuuksia, niin vaikka ne haudat joku löytäisi: se menisi maan sisäisten levottomuuksien piikkiin.

Kyse on rikollisista firmoista tietenkin, koska ne käyttävät lapsia koekaniineina. Ihmiset vain itsekin ovat niin pahoja, etteivät asiasta välitä.

Meidän uskovien, kuitenkin tulisi välittää totuudesta.

Suomen talouskasvusta iso siivu valuu suoraan näiden rikollisten taskuihin joka vuosi. Suomessa käytetään yhä enemmän vaarallisia pillereitä jne.

Ihmiset ovat yhä sairaampia joten bisnes kukoistaa. Ei ole vaikeaa yhdistää mm. geenimanipulointia tähän asiaan.

Bisneksen kannalta ei ole järkevää, että ihmiset parantuisivat. Tästä syystä nämä tahot eivät tietenkään tarjoa oikeita lääkkeitä, jotka Jumala on jo luonut.

Myymällä myrkyllisiä pillereitä, ihmiset sairastuu: ekosysteemi saastuu ja siten ihmisiä myös tulevaisuudessa sairastuu.

Bisneksen kannalta on etu, että ympäristökin siis saastuu: ja hyvää talouskasvuahan se onkin, mitä sairaampia ihmiset ovat, ja pillerit menevät kaupaksi.

Tämän blogin tarkoitus ei ole tarjota tietoa hyödyttääkö rokote vai ei. Siitä löytyy ristiriitaista tietoa netistä paljonkin, haitoista ja hyödyistä.

Tämän blogin tarkoitus on haastaa lukija miettimään sitä, että kuinka monta lasta sinä olisit valmis uhraamaan: oman hengissäpysymisen vuoksi tai oman lapsen hengissäpysymiseksi?

Vampyyritarinat lienevät kaikille tuttuja. Genre muuttuu mielenkiintoiseksi vasta silloin, kun päähenkilö on vampyyri joka saa omantunnontuskia.

Tällöin kun vampyyri tavoittelee moraalia, on myös huomioitava se fakta: että jos ei enää elä toisten ihmisten elämän kustannuksella, niin saattaa itse kuolla kun ei voi enää moraalin vuoksi, surmata uhrejaan.

Kun siis rokotteet ovat vaatineet ja mitä todennäköisimmin: yhäti vaativat lapsia uhrattavaksi, niin tämä on se kysymys jonka haluan blogin kautta ihmisille esittää: vaikka on normaalia olla vampyyri, niin eikö oikein olisi kuitenkin se, että mielummin itse kuolee kuin on valmis jonkun toisen hengen uhraamaan?

Keskustelu rokotteissa ei siis ole se, että syntyykö niistä jonkinlaista näennäistä lyhytaikaista hyötyä, kuten antibiooteista ja onko niistä lopulta siis enemmän haittaa kuin hyötyä: vaan keskustelu on se, että haluavatko ihmiset ottaa osaan näiden lasten murhaamiseen?

Koska rokotteita on kehitetty ja ehkä kehitetään yhä: kiduttamalla ja murhaamalla orpolapsia, niin onko tosiaan oikein sitten ihmisen ottaa vastaan, tällaisen puun hedelmä?

Asia ei liity rokotteisiin pelkästään Suomen kannalta vaan yleisesti näiden köyhien maiden resurssien törkeään varkauteen. Maailmassa kuolee yhä enemmän ihmisiä köyhyyteen ja rikkaat maat, jotka ovat hyötyneet näiden köyhien maiden resursseilla: ovat varkaita ja murhaajia.

Käsissämme on kuolleiden lasten verta: siitä ei päästä mihinkään.

Vaikka on normaalia, että Suomessakin on korruptoitunut valtio eikä näistä rikoksista kukaan joudu vastuuseen: raamatussa on sanottu, että lopulta kun ihminen kuolee niin hän joutuu kaikista synneistään oikeuden eteen.

Näitä aikamme syntejä on tarkasteltu erikseen lisää täällä "Kehitysmaiden puheenvuoro":

http://lentonenhenri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258360-pullamossosukupolvi

--

Lisäksi koska tieteen uskonto ja eläinkokeet eli eläinrääkkäys liittyvät tiukasti toisiinsa: on myös tämä rikos, jopa Suomen lain mukaan, että eläimiä ei saa rääkätä.

Toisaalta, jos sinulla on tarpeeksi rahaa: niin voit ostaa rikoksia. Tällaiselle on sana: korruptio. Suomen valtio on siis vakavasti korruptoitunut. Yhteiselo ihmisten kanssa sujuu hyvin, koska suurin osa ihmisistäkin: on yhtälailla korruptoituneita vampyyrejä.

"Suomi rakastaa eläinrääkkäystä"

http://lentonenhenri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259110-suomi-rakastaa-elai...

--

Aiheeseen liittyen myös:

"Suomessa lasten lobotomiat jyrkässä kasvussa"

http://lentonenhenri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259456-suomessa-lasten-lob...

--

Nämä tahot ovat valmiita murhaamaan ja kiduttamaan lapsia: ei liene kovin vaikea moraalinen päätös, vaikkapa altistaa kokonaisia kansoja taudeille.

Entä jos nämä tahot ovatkin tehneet labrassa mm. nämä uudet influenssat, jotta saavat myytyä rokotteita? Se ei yllättäisi minua lainkaan, jos tällainenkin salaliitto paljastuisi: näiden koe-lapsien lisäksi.

Vaikka kyseessä on teoria siitä, miten tämä asia tulee tapahtumaan: niin se itsessään ei ole teoria, että raha ja valta ovat tuottaneet historiassa monenlaisia salaliittoja. Kuten että juutalaiset tekivät salaliiton Kristusta kohtaan.

En usko, että rahaa ja valtaa janoavat ihmiset ovat äkisti kuolleet sukupuuttoon. Päinvastoin, epäilen että näiden ihmisten valta ja raha ovat vain kasvaneet ajan kuluessa.

Kun kerran näille voimille eli valtiolle, valtionkirkolle ja yrityksille: on normaali toimintatapa, murhata ja kiduttaa lapsia rokotekokeissa, onko tosiaan iso moraalinen päätös: altistaa vaikka kokonaisia kansankuntia, sairaudelle, voitontavoittelussa?

Kuten Suomessakin huomaamme, nämä lastenmurhaajat ovat vahvasti sidoksissa valtioon. Siksi en itse ihan periaatteesta, halua tehdä palkkatyötä: koska en halua tukea näitä pimeitä voimia millään tavoin, jos sen vain voin välttää.

Samasta syystä en ota rokotteita tai pillereitä. Jos minun pitää kuolla ja se on Jumalan tahto: niin olkoon. Minun ei kuitenkaan tarvitse tehdä sitä ratkaisua, että tulisin osalliseksi näihin surmattujen lasten vereen.

Siinä on ihan tarpeeksi minulle syntiä, että saan valtiolta tukea: joka on ensin ryöstetty mm. Afrikasta, että Suomessa on hyvä talouskasvu. Tällöin vaikka käytän vain tukia hyväkseni, olen myös osallinen Afrikan lasten kuolemiin mm. nälkään.

Synnistä, emme siis Suomessa kovin helposti pääse eroon: mutta voimme tunnustaa asioista totuuden.

Mielestäni tässä, on lopulta rokotevastaisuuden ydin. Ei niinkään siinä, että tuottaako rokotteet enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Jumala on ilmoittanut liiton: joka ei koske vain Israelia vaan koko maailmaa.

Jumala on ilmoittanut, että jokainen joka Kristuksen kautta uskoon tulee: pelastuu.

Tulee kuitenkin aika, kun tuo ovi suljetaan: eikä sisälle enää pääse.

Synnit on siis mahdollista saada anteeksi: muutoin oikeuden kautta, synneille tulee rangaistus nimeltä helvetti.

On syntynyt siis sanonta "armo käy oikeudesta".

Liiton ehdot ovat yksinkertaiset:

- kaste Kristuksen nimeen

- Kristuksen tunnustaminen maailmalle

- sydämen parannus

Sydämen parannus liittyy ennenkaikkea siihen, että tunnustamme totuuden: syntisestä ja pahasta maailmasta, johon itsekin olemme tavoin tai toisin osallisia.

Kuinka moni uskovainen, siis on ottanut itselleen myös tehtäväksi sydämen parannuksen?

Muutama vuosi sitten astuin naulaan navetassa. Minähän en ole ottanut rokotuksia, kuin joskus yläasteella viimeksi, kun tuolloin en vielä ymmärtänyt asioista ja miten ihmisten maailma toimii.

Navetassa eli lannassa on erityisen paljon jäykkäkouristusbakteereja.

Bakteeri voi itää ihmisessä viikkoja ja sitten vasta oireet alkavat. Kuolema on kivulias, koska kuten taudin nimi kertoo: tulee kouristuksia.

Mielestäni kokemus oli opettavainen, koska huomasin että minuun alkoi tulla kuolemanpelko. Jouduin toteamaan, että minun uskoni ei ole kovin vahva.

En ole kuitenkaan vieläkään, ottanut rokotteita: sillä miksi haluaisin pelastaa henkeni ottamalla osa vääryyteen? Jos minun pitäisi kuolla, niin ainakin kuolisin sitten rehellisesti.

Tieteen käärmeuskonnon haitat ovat ilmiselviä niillekin ketkä niitä käyttävät, puhumattakaan niistä keitä on tarvittu uhrata niiden puolesta. Sairaudet eivät ole tieteen uskonnon myötä vähentyneet, vaan lisääntyneet: Suomessakin mm. ilmansaasteiden vuoksi.

Huomaamme, mikä on tämän puun hedelmä ja se on kuolema.

Aluksi kun mömmöt luodaan tehtaissa, se synnyttää saasteita ja kuolemaa. Sitten kun niitä ihminen käyttää, se vahingoittaa kehoa jos ei nyt heti tapa. Sitten kun aineet jatkavat ekosysteemiin, yhäti ne tuottavat kuolemaa: myös ihmisille.

Kuinka monta lasta Suomessa kärsii nyt sairauksissa, lääketiedeen hedelmän vuoksi? Paljon enemmän, mitä lääketiede voisi parantaa.

Uusia sairauksia tulee niin kovaa vauhtia, ettei niille edes keksitä omia nimiä: vaan ne laitetaan epämääräisiksi syndroomiksi.

Tässä esimerkki yhdestä tautilajista joka on lisääntynyt:

"Lasten tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät

Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen ilmaantuvuus on suomalaislapsilla lähes kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa."

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/lasten-tulehdukselliset...

--

Kun/jos kerran kaikki on niin hyvinvointia niin miksi sairaudet lisääntyy - niin nuorilla kuin vanhoilla? Eihän silloin ole kyse hyvinvoinnista, vaan pahoinvoinnista.

Oletteko ihmetelleet, miksi apteekkien ja ambulanssien logossa on Suomessakin käärme?

"Asklepioksen sauva on antiikin Kreikasta periytyvä lääkärien ja lääketieteen symboli sekä apteekkien tunnus, joka edustaa sairauksien parantamista lääkkeiden avulla.

Asklepios, Apollonin poika, oli kreikkalaisessa mytologiassa lääketieteen jumala, joka kuvattiin parrakkaana miehenä nojaamassa sauvaansa, jota kiersi käärme."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asklepioksen_sauva

--

Lääkärien käärmeuskonto siis viattomasti alkoi yrteistä. Se kuitenkin oli vain lyhyt välivaihe ja uskonto on jatkanut omiin noitakeitoksiinsa.

Mehän tiedämme, että käärme paratiisissa näennäisesti tarjosi apuaan ihmisille. Kyse oli kuitenkin valheesta ja ihminen vain lunasti itselleen turmion, uskomalla käärmettä.

Perkele tuo vanha käärme, ei tietenkään lopettanut ihmiskunnalle valehtelua. Nykyäänhän huomaamme, että saatanan aloittama uskonto: on globaali uskonto ihmiskunnalle ja yhdistää eri kansoja.

Raamatussa, ei erityisesti ole käskyä käyttää yrttejä. Koska raamatun mukaan, kaikki elämä ja kuolema on kuitenkin Jumalan käsissä: myös parantuminen.

Siten on luonnollista ihmiselle, joka on hylännyt Jumalan: etsiä parannusta muualta. Siksi tämä teksti on ennenkaikkea Kristuksen omille. Sillä mitä hyötyä ihmiselle on rokotevastaisuudesta, jos hän ei lainkaan etsi Jumalaa?

Jostain syystä, Jumala ei ole antanut kaikille parantamisen lahjaa: kuten Kristukselle. En minäkään omaa voimaa, että voisin parantaa.

En osaa sanoa miksi näin on mutta epäilen sen liittyvän lopun ajan eksytyksiin jotka Jumala lähettää uskovien keskuuteen. Uskosta tulee yhä enemmän tärkeää ja siitä, että emme lankea tämän maailman viettelyksiin.

Vanhassa testamentissa oli epäjumalanpalvelijoita, uskonto, joka uhrasi lapsia. Monet Israelin kansalaisetkin, liittyivät sellaiseen.

Koska tämä käärmeuskonto vaatii lapsiuhria ja ainakin yhä rääkkää eläimiä, jotka pitää uhrata: on se epäjumalanpalvelusta kaikin tavoin johon uskovaisten ei pidä sekaantua.

Ap. t. 15:19-20

Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen.

Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.

--

Paras valhehan syntyy kun osa totta. Tottahan se on että Jumala on luonut lääkinnällisiä yrttejä. Mutta se taas ei liity siihen, mitä nykyään tehdään: kun keitellään kemikaaleja ja tuhotaan planeetta, lapset mukaanlukien.

Minä en ole ainoa uskovainen, joka ei halua ottaa osaa lääketieteen käärmejumalan epäjumalanpalvelukseen.

Amerikassa esim. amissit ovat päättäneet lähes kokonaan hylätä ihmisten yhteiskuntajärjestyksen.

Asiassa on vain se ongelma, että ei Kristuskaan mennyt ihmisiltä pois: sillä miksi valo pitäisi viedä piiloon? Eikö niin, että valo pitäisi loistaa kaikissa huoneessa oleville?

Kyllähän Kristus usein viihtyi omassa rauhassa, mutta silti hän aina palasi puhumaan ihmisille: kunnes ihmiset sitten tappoivat hänet, juutalaiset tekivät salaliiton.

Uskovaisten ei ole hyvä liittyä mihinkään maallisiin liikkeisiin kuten rokotevastustajat.

Ne liikkeet eivät puhu Jumalasta, vaan ovat oman maallisen tietonsa varassa. Pysykää erossa kokouksista, missä ovet avataan vain kun show alkaa: eikä siellä ihmiset edes tunne toisiaan.

Kokoontukaa niiden kanssa, jotka oikeasti tunnette: muutoin otatte osaa näiden muiden synteihin.

2. Kor. 6:14

Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?

1. Kor. 5:9-13

Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa.

En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta.

Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa.

Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia.

Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Joh. 8:32

Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita

1. Joh. 5:4

Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.

Luuk 9 :24

Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava.

Joh. 15:19
    
Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä.

Jaak. 4:4
    
Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.

1. Joh. 3:13
    
Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa.

Luuk. 14:26

"Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

Dan. 3:15-18,22-28

Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta heti kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta jos ette kumarra, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ja mikä jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni?"

Sadrak, Mesak ja Abed-Nego sanoivat kuningas Nebukadnessarille: "Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata.

Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas.

Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra."

Koska uunia oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu, tulen lieska surmasi ne miehet, jotka veivät Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon uunin suulle.

Ja nämä kolme miestä, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, putosivat sidottuina tuliseen pätsiin.

Kuningas Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen: "Eikö tuleen heitetty kolme sidottua miestä?" "Varmasti, kuningas!" hovimiehet vastasivat kuninkaalle.

Hän sanoi: "Mutta minä näen nyt neljä miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet! Ja neljäs näyttää aivan jumalolennolta."

Nebukadnessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi: "Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, korkeimman Jumalan palvelijat! Astukaa ulos ja tulkaa tänne!" Silloin Sadrak, Mesak ja Abed-Nego astuivat ulos tulen keskeltä.

Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiehet kerääntyivät paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin: heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet, heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua.

Silloin Nebukadnessar sanoi: "Kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon jumala!

Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen eivätkä välittäneet kuninkaan käskystä, vaan mieluummin panivat henkensä alttiiksi kuin suostuivat palvelemaan muuta jumalaa kuin omaansa!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (84 kommenttia)

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Rokotteiden historia on synkkä."

Lääketieteen historia kokonaisuudessaan on kammottava ja synkkä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö se olisi parantunut moraaliltaan ja turvallisuudeltaan huomattavasti.

"Koska rokotteita on kehitetty ja ehkä kehitetään yhä: kiduttamalla ja murhaamalla orpolapsia, niin onko tosiaan oikein sitten ihmisen ottaa vastaan, tällaisen puun hedelmä?"

Olisitko sitä mieltä, ettei ihmisen tulisi ottaa vastaan mitään lääketieteen hedelmiä, joiden kehityksessä joku on saattanut joskus kärsiä kipua ja vääryyttä? Pitäisi luopua aika monesta asiasta.

Olet ilmeisesti ottanut uskon vastaan avosylin vaikka sen levittämisessä ovat ihmiset kärsineet yhtä lailla kuin lääketieteen.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Eihän oikeassa lääketieteessä mitään pahaa olisi. Asia onkin vain siinä, että oikeita lääkkeitä - et lääkäriltä saa, vaan eläinrääkkäyksen ja lastemurhien ympäristömyrkkyjä.

Jumala on jo luonut kaikki lääkkeet - miksi niitä ei siis käytetä?

Se, että valtionkirkko on murhaaja ja valehtelija: ei muuta mitään siitä, mitä Jumala halusi Kristuksen kautta tuoda maailmaan.

Vaikka ihmiset ovat pahoja, se ei siis muuta itse evankeliumin sanomaa: miksikään.

Minä en onneksi ole tullut uskoon, oppimalla valtionkirkon tai muiden tytärlahkojensa harhaoppeja: vaan olen lukenut raamattua.

Vielä hetki sitten, valtionkirkko piti raamattua sensuurissa - sitä kokonaisuudessaan ei olut lupa lukea kuin valtionkirkon johtajien - saatika tavallisten ihmisten.

Vaikka tämä lonkero, ei voikaan enää murhata ihmisiä mm. polttamalla elävältä niin homoja kuin kristittyjä - sitä enemmän se valehtelee.

Tästä asiasta, että ihminen tuhoaa maapalloa, on kerrottu ilmestyskirjassa.

Miten tämä ihminen osasi profetoida teollisuuden valtakauden? Ei hänellä ollut aikakonetta, vaan Jumalan ilmoitus.

Ne ketkä haluavat tuhota maata, tuhotaan. Reilu peli siis. Onneksi on Jumala, joka toimittaa oikeuden.

Sitä tärkeämpää, kuitenkin on armo. Siihen riittäisi kun ihmiset tunnustaisivat syntinsä. Näillä näkymin, niin ei ole Suomessa käymässä: vaan ihmiset valuvat yhä syvemmälle, valheen ja murhan kulttuuriinsa.

Ilm. 11:18

Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret.

On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Jumala on jo luonut kaikki lääkkeet - miksi niitä ei siis käytetä?"

Mitä tarkoitat oikeilla, Jumalan luomilla lääkkeillä, joita ei lääkäriltä saa?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #3

No kerro yksikin yrtti tai muu luonnontuote, mitä lääkäriltä saa?

Ei saa, vaan diilataan mm. kolmiomerkintä huumeita, jotka siirtyvät kadulle ja niitä vetelevät siellä lapsetkin.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #4

Eli siis yrtit ja luonnontuotteet ovat niitä oikeita lääkkeitä, millä sairauksia pitäisi hoitaa? Jos lapselle tulee esim. keuhkokuume niin millä tällaisella oikealla lääkkeellä sen hoitaisit?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #6

"Jos lapselle tulee esim. keuhkokuume niin millä tällaisella oikealla lääkkeellä sen hoitaisit?"

Valitettavasti, minä en ole opiskellut itseäni lääkitsijäksi.

Lääkäreistäkin voisi olla jotain hyötyä yhteiskunnalle, jos he keskittyisivät vain mm. anatomiaan eikä näihin pillerimyrkkyihin.

Sensijaan, biologian kannalta osaan sanoa sen, että kuume ei ole itsessään sairaus eli pöpö, vaan elimistön puolustusreaktio.

Tästä syystä flunssassa ei koskaan tule ottaa ns. flunssalääkkeitä kuten burana, jonka vaikutus perustuu siihen, että se lamaannuttaa elimistön puolustustoimintaa: ja näinollen kuume laskee ja muutkin oireet esim. flunssassa saattaa lievittyä.

Näinollen, pöpö pääsee itämään rauhassa ja muodostamaan myös alustan jälkitaudeille. Sairaus siis huomattavasti pitenee vain sen takia, jos elimistön puolustus ei voi toimia täysillä.

Kun tarkastelemme tätä yleistä "itsehoitolääkettä" jota apteekit tarjoaa, niin huomaamme: että se itsessään edesauttaa epidemian leviämistä.

Kun on ihmisiä influenssassa ja jokainen vähentää taudin torjuntaa omassa kehossaan: tauti leviää, mutta johan totesimme että nykyajassa, se on vain plusssaa koska talouskasvu kasvaa?

"Taltuta ja hoida flunssa pois kotikonstein" lupaa apteekin sivusto. Tieteellisesti kuitenkin on kyse ns. lumehoidosta.

Jaetaan siis valeuutisia myös. Ei liene sattumaa, että apteekin logo on käärme.

https://www.yliopistonapteekki.fi/terveys-ja-aptee...

--

Käärmeen sisällä on symbolisesti raamatusta tuttu "elämän puu" eli "graalin malja".

Myös risti on ängetty kuvaan, jotta vahvistetaan ihmisissä jonkinlaista mystiikkaa. Ihmisethän ovat taikauskoisia.

http://www.apteekkariliitto.fi/media/layout/images...

--

Kuitenkin, meillä on ainakin vielä käytössämme tämä maailman suurin babylonin kirjasto nimeltä google joten sieltä löytyy monta vaihtoehtoa keuhkokuumeen hoitoon. Toki asioita pitäisi varmasti tutkia järjestelmällisesti, niin että oikea lääketiede olisi myös vähintään yhtä iso tieteenala: kuin nämä pillerit.

Kyse on kuitenkin mafiasta ja monopolista, joten tietenkään: Jumalan lääkkeitä ei tutkita tai tarjota.

Jalostamalla näitä kasveja, kuten kannabista: voidaan lääkinnällisiä aineita tuottaa enemmän. Tällöin kasvi itsessään on jo kuin uutetta eli vahvaa lääkettä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #8

Veisitkö keuhkokuumeesta kärsivän lapsen lääkärille ja antaisit ne lääkkeet, jotka lääkäri määrää?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #10

Kuten sanoin, niin en tiedä koska minulla ei ole sairasta lasta.

Tiedän kuitenkin, mitä raamatussa sanotaan.

Matt. 6:34

Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

--

Tiedän myös mitä velhoudesta eli tieten uskonnosta, sanotaan ilmestyskirjassa:

Ilm. 9:21

He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään eivätkä taioistaan, eivät siveettömästä elämästä eivätkä varastamisesta

Ilm. 22:15

Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

--

Kun vetoat lääkkeisiin, niin mikä Jumalan yrtti sopii keuhkokuumeeseen? Osaisitko sanoa? Lääkäri ei ainakaan tiedä siis - lääkkeistä. Vaan myrkyistä.

Miksi sinä kuvittelet, että pahasta syntyisi jotain hyvää?

Vai onko sinun mielestä hyvä asia, tehdä ympäristömyrkkyjä ja antaa niitä lapsille?

Eikö hyvä asia olisi se, että teollisuus olisi laittanut kaiken sen rahan ja tutkimustyön kasveihin: niin ei olisi mm. itämeren kalat mennyt sekaisin lääkejäämistä?

Sanahan itsessään on siis valhe - että ympäristömyrkyt eli pillerit, olisivat lääkkeitä.

Sana on alunperin tarkoittanut vain yrttejä, ei sitä voi varastaa ja ottaa toiseen käyttöön. Lääke tarkoittaa lääkitsemistä ja parantumista.

Ympäristömyrkyt eivät paranna mitään, vaan aiheuttavat kuolemaa. Sinä et ilmeisesti pysty näkemään tätä asiaa?

Raamatussa meille on myös sanottu, että sairaudet johtuvat synnistä tavalla tai toisella.

Myöskin, että lopun aikoina tulee tauteja - joten ilmiselvästi, rokotteetkaan eivät siis toimi. Raamatun mukaan ihmisen henki on lopulta Jumalan käsissä: kun ihminen on tehnyt liiton Kristuksen kautta.

Tällöin, ei palvelijan tarvitse huolehtia itsestään, koska Isä huolehtii. SInulle toki on luonnollista, uskoa valheeseen ja murehtia ihan vääriä asioita: koska olet kasvanut tässä maailmassa, eikä Isä ole sinua opettanut.

Joh. 9:1

Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea.

Opetuslapset kysyivät häneltä: "Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa?" [Luuk. 13:2]

Jeesus vastasi: "Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki.

--

Kun ollaan luotu ympäristömyrkkyjä ja nyt Suomessakin lasten sairaudet lisääntyy, niin synnistä: on syntynyt syntiä eli lisää sairautta.

Toisaalla, erään naisen selkä oli pahasti köyryssä. Kristus paransi sen ja kertoo, että saatana on kaiken synnin takana.

Luuk. 13:16

Tätä Abrahamin tytärtä on Saatana pitänyt siteissään jo kahdeksantoista vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatinpäivänä?"

--

Puhutaan siis kahleista.

Se että pillerit olisivat lääke on valhe, ja se kahlitsee sinua. Kristus sanoi että Pyhän Hengen kautta, totuus paljastuu ihmiselle.

En siis oleta, että lakkaisit rakastamasta valhetta, vain puheiden perusteella. Korkeintaan, voin ehkä hieman horjuttaa sinun illuusioitasi niin että ehkä havahtuisit hieman paatumuksestasi ja alkaisit etsimään joskus Jumalaa.

Joh. 8:32

Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.

--

Te ette ymmärrä, mikä voima on teidän tieteen uskontonne takana vaikka sen pitäisi olla ilmiselvää: onhan koko planeetan vedet, maa ja ilma tullut saastaiseksi eli saastunut.

Kuinka monta lasta, tosiaan nyt pitäisi parantaa: näiden mömmöjen takia?

Mutta ei, ei sinua huoleta lapset vaan sinä vihaat Jumalaa ja raamattua. Siksi sinä haluaisit kuvitella, että minun pitäisi ottaa vastuu, kuolevista lapsista.

Toki otankin siten, että tunnustan syntini ja olen itsekin tavalla tai toisella osallinen näihin velhouksiin, vain kun käytän esim. tietokonetta.

Sen jälkeen, kun tunnustin totuuden: en ole enää ihaillut näitä aikamme hedelmiä kun ymmärsin, että ne ovat kuolemaa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #4

Digitalis, saatiin Digitalis purpurea-kasvista eli sormustinkukasta alunperin. Käytetään edelleen sydämen vajaatoiminnassa ja eteisvärinässä.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #33

Onko tuo siis reseptilääke?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #42

No tottakai se on. Se on hyvin vahva sydänlääke, synteettisesti digoksiini.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #51

Eli kyseessä ei olekaan yrttiuute, vaan siitä tehty piraattikopio ja synteettinen mömmö?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #65

No hehheh, se kehitettiin Digitalis purpureasta. Koeta nyt hyväksyä, ettet ole lääketieteellinen ihme, vaan hengissä lääketieteen ansiosta.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #84

Mikäs vika siinä Jumalan luomassa, kasvin sisältämässä lääkemolekyylissä oli, että piti sitten tehdä mömmöjä ja saastuttaa ekosysteemi?

Tai väitätkö, että aineen synteettinen versio olisi lääkinällisempi? En usko, että olen elossa lääketieteen ansiosta, vaan Jumalan.

Ilmeisesti asia naurattaa myös sinua. Miksi sinusta hauskaa korruptoida kaikki hyvä ja luoda kuolemaa?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #85

Syy oli yksinkertainen: oli ensinnäkin parempi jättää sormustinkukat luontoon, kun niitä ei olisi teollisuuden tarpeisiin kuitenkaan riittänyt ja tuli tietenkin paljon halvemmaksi valmistaa digoksiinia.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #86

"Syy oli yksinkertainen: oli ensinnäkin parempi jättää sormustinkukat luontoon, kun niitä ei olisi teollisuuden tarpeisiin kuitenkaan riittänyt ja tuli tietenkin paljon halvemmaksi valmistaa digoksiinia."

Itseasiassa, kun asiaa tutkin niin ilmeisesti ei olla kyetty tekemään kasvin molekyylistä synteettistä väännöstä, sillä se tuotetaan yhä kasvista itsestään.

Tietenkin siihen varmasti laitetaan jotain lisäaineita.

Raamatussa, ei kuitenkaan puhuta yrteilläkään parantamisesta. Jumalan mielestä, asia ei siis ole merkityksellinen. Vaan merkityksellistä on että elämme tässä syntiinlangenneessa maailmassa, jonka Jumala kirosi kun Aatami ja Eeva tekivät syntiä - siten sairaudet, kuuluvat osaksi ihmiskunnan rangaistusta, synneistä.

En usko, että ihminen voi välttää Jumalan rangaistusta, parantamalla itse itseään. Siksi en koe, että minun uskovaisensa: tulisi käyttää lääkkeitä, vaikka sairastuisin.

"Unlike many pharmaceutical compounds, which are synthesized in factories via chemical processes, digoxin still comes from the foxglove plant."

https://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8325/8325di...

--

Fil. 1:21

Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #90

Samalla sivustolla kävin. 1000 kilosta kuivattuja sormustinkukan lehtiä saadaan kilo puhdasta digoksiinia.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #92

Kuinka monta kiloa aspiriinia, saataisiin pajusta?

Sehän on Suomessakin ns. rikkakasvi.

Kuitenkin, on väkisin siitäkin pitänyt vääntää kemiallinen mömmö. Aspiriini on yksi yleisin tappaja, pillereiden joukossa varsinkin Amerikassa.

Onko luonnollinen aspiriini yhtä myrkyllistä? Entä kuinka paljon sairauksia, aiheuttaa aspiriinin valmistus ja tehtaiden saasteet: entä kun synteettinen aspiriini käytön jälkeen leviää ekosysteemiin?

Tällaisen "kannattavuuslaskelmat" olisi pitänyt tehdä ensin, ennenkuin alettiin näitä mömmöjä tekemään ja koko ekosysteemi saastui. Eipä niitä ketään jälkeenpäinkään, kai laskeskele: koska on helppo vain uskoa, että lääketiede tuottaa vain hyvää.

Veikkaan kuitenkin, että jos saldo lasketaan: niin kemikaalit, tuottavat enemmän sairauksia, mitä parantavat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirin

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #85

Fatalismi on kelpo asenne ja elämänkatsomus. Keskustele asiasta syövästä nykylääketieteen ansiosta parantuneen kanssa.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #87

Raamatun mukaan, langenneet enkelit opettivat ihmisille tietoa kasveista ihmiskunnan historian alussa.

Ei ollut siis Jumalan alkuperäinen tarkoitus, että syntyy ns. lääketiede.

Tämän voi lukea Eenokin kirjasta, joka on osa juutalaista perintöä eli vanhaa testamenttia. Sen on kuitenkin valtionkirkko jättänyt pois omasta muokatusta kokoelmastaan.

Olisivat jättäneet koko vanhan testamentin kokonaan pois, mutta ilman juutalaista lakia: he eivät olisi voineet mm. polttaa homoja ja kristtyjä rovioilla, vielä hetki sitten, Suomessakin.

On siis ikävää, että Suomessa eletään vieläkin pimeällä keskiajalla: ja tämä laitos nauttii valtiossa erityisasemaa.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #87

" Keskustele asiasta syövästä nykylääketieteen ansiosta parantuneen kanssa."

Syöpä on hyvä aihe ottaa esiin siinä mielessä, että syövät lisääntyvät Suomessakin kokoajan.

Käsittääkseni vaikka ihminen selviää helvetillisestä säteilyhoidosta (jossa joko ihminen itse tai syöpä kuolee) niin syövät uusiutuvat lähes aina.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/syopa-j...

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/syopa-j...

Diabetes: lähes kaksinkertaistunut vain 10 vuodessa.

https://thl.fi/documents/920246/934431/sivuille_di...

Näin mainitseni muutaman. Etsinkö lisää tilastoja vai alkaako asia selvetä, että sairaammaksi ihmiset vain tulleet: lääketiede olikin vain ojasta allikkoon.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #103

Lääketieteen avulla tuhansia ihmisiä pelastetaan joka minuutti. Eivät syövät uusi ”lähes aina”, täyttä hölynpölyä.

Olin ambulanssissa töissä Tukholmassa nuoruudessani neljä vuotta. Olen puristanut sormissani katkennutta reisivaltimoa, kunnes lääkäri ompeli sen. Menetkö sinä tai viedäänkö sinut sairaalaan, kun putoat katolta ja katkaiset jalkasi? Vai herran enkelikö sen hoitaa?

Länkytät asioista primitiivisyyttäsi ja asenteellisuuttasi. Ilmeisesti sinun hoitosi ei ole onnistunut, merkit siitä ovat selvät. En aio enää vastata maanisiin kommentteihisi.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #104

Ilmeisesti haluta lisää tilastoja.

Lasten hermoston sairaudet kasvaneet radikaalisti, seitsemässä vuodessa n. 2.5 kertaiseksi:

https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_1...

--

Koetko, että tälläkään tilastolla, ei ole mitään yhteyttä mm. kemikaalialtistukseen?

Ei minun mielestä, ole "maanista" esitellä tilastoja: näistä aikamme hedelmistä.

Sen mitä kylvää, se myös niitetään.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #104

"Olen puristanut sormissani katkennutta reisivaltimoa, kunnes lääkäri ompeli sen. Menetkö sinä tai viedäänkö sinut sairaalaan, kun putoat katolta ja katkaiset jalkasi? Vai herran enkelikö sen hoitaa?"

Kuten olen sanonut, niin jos lääkärit keskittyisivät myrkkyjen sijasta esim. anatomiaan, niin niistä voisi jotain hyötyä ollakin yhteiskunnassa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #106

Huolimatta edellisestä kommentistani, vastaan tähän. Toivottavasti sinulle ei tule koskaan umpilisäkkeen tulehdusta, koskaitsehoidolla et siitäselviä.

Olet hämmästyttävän oppimaton autodidakti, eivätkä ns. mielipiteesi ole erityisen omalaatuisia tai kiinnostavia. Tuollaisia väitteitä kuulee yleensä muodollista koulutusta täysin vailla olevilta henkilöiltä, jotka uskovat kritiikittä itse valitsemansa informaation.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #108

"Huolimatta edellisestä kommentistani, vastaan tähän. Toivottavasti sinulle ei tule koskaan umpilisäkkeen tulehdusta, koskaitsehoidolla et siitäselviä."

Minä en oikein usko sinua. Minusta nimittäin tuntuu, että päinvastoin: sinä toivot minulle pahaa.

Käsittääkseni se että sairaudet lisääntyvät Suomessakin, on ihan ns. yleistietoa. Asia ei sinulle liene siis selvä?

Etsin siis lisää tilastoja.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #109

Hermorappeumasairauksien kuolleisuus kuten alzheimer ja dementia: n. 30 vuodessa 8 kertainen kasvu.

Kuvio 4. Ikävakioitu dementiakuolleisuus (ml. Alzheimerin tauti) 1970–2012

https://www.stat.fi/til/ksyyt/2012/ksyyt_2012_2013...

--

Mielenterveyskuntoutujat 26 vuoden aikana kasvua n. 12 kertaiseksi.

https://www.kela.fi/documents/10180/2063895/kuntou...

--

Lisäksi on tällaisia muita asioita, kuten:

"Sperman laatu romahtanut Suomessa"

https://www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ymparisto/52597-...

--

Kysyin jo, etkö näe lainkaan yhteyttä: lisääntyvillä sairauksilla ja lisääntymisongelmilla, tähän tieteen uskonnon toimeen että koko planeetan ekosysteemi on saastutettu?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #104

+ sinua ei tänne kukaan ole pyytänyt kiukuttelemaan, joten ehkä on parasta että et enää kommentoi, koska tunnut tulevan vihaiseksi siitä että minä ajattelen eri tavalla kuin sinä ja muut "normaalit" ihmiset.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #104

" Eivät syövät uusi ”lähes aina”, täyttä hölynpölyä."

Noin puolet ihmisistä ketkä sairastuu syöpään, kuolee.

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään.

https://www.syopasaatio.fi/blogi/syovan-huonolle-e...

--

Rintasyöpäkin voi uusiutua vielä 20 vuoden päästä. Tilastot esittelevät korkeintaan 10 vuoden seurantajaksoja. En löydä mistään ns. kokonaisseurantaa, joka on kummallista. Paitsi siinä mielessä, että tilastot eivät ole kovin imartelevia, lääketieteen uskonnolle.

Yhä enemmän syntyy syöpiä ja syöpä myös usein uusiutuu. Se ei korrelloi sen väittämän kanssa, että oltaisiin menty kohti hyvinvointia: vaan pahoinvointia.

Käsittääkseni syöpä oli harvinainen sairaus ennen teollistumista.

https://www.mtv.fi/lifestyle/hyvaa-elamaa/artikkel...

--

Tämä "maailman ihmeaine" joka sai nobelin palkinnon (tiedepapiston papukaijamerkki) kiellettiin pian Suomessakin, koska se on myrkky. Tilastoissa kuitenkin tämä näkyy mm. suoliston syöpinä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Diklooridifenyylitri...

--

Nyt on taas uudet mömmöt Suomessakin, jotka näkyy sitten taas viiveellä.

Sitten taas selitellään, että kaikki menee kyllä hyvin: vaikka ihmiset on sairaampia, koska kaikille riittää pillereitä ja säteilyhoitoja.

Ja vaikka uudet mömmöt taas kielletään, niin ne tekevät uuden mömmön tilalle: ja lisää sairauksia.

On ikävää, että ihmiset ovat niin henkisesti paatuneita: että eivät välitä siitä, vaikka elämäntapamme murhaa tulevat sukupolvet.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Roundup

--

Asiassa kertoo tiedepapiston korruptuneisuudesta se, että tätäkin mömmöä: suostutaan tutkimaan vasta sitten kun koko planeetta on ensin altistettu sille.

Tieteessä, kun ensin pitäisi tutkia, sitten hutkia. Mutta mikäpäs siinä, myrkkyjä kylväessä: kun rahat virtaavat näille yrityksille, niin sairauksista kuin mömmöjen myymisestä maatalouteen.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Eihän oikeassa lääketieteessä mitään pahaa olisi. Asia onkin vain siinä, että oikeita lääkkeitä - et lääkäriltä saa, vaan eläinrääkkäyksen ja lastemurhien ympäristömyrkkyjä."

Mitä mieltä olet niistä tapauksista, jossa vanhemmat eivät ole vieneet lapsiaan lääkärille saamaan eläinrääkkäyksen ja lastenmurhien ympäristömyrkkyjä vaan ovat päättäneet luottaa rukouksen voimaan ja sitten kun lapsi on menehtynyt niin heidät on laitettu vankilaan?
https://www.independent.co.uk/news/sick-seven-year...
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/...
http://www.fox8live.com/story/22052729/second-chil...

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #5

Kutsutko sinä minut noiden ihmisten tuomariksi? Miksi minun pitäisi ottaa kenenkään elämästä vastuuta, en kai itse kuitenkaan: ole Jumala, johon asiassa vetoan?

Toki ymmärrän eli tunnen sympatiaa sitä kohtaan, mihin itse asiassa vetoat.

Vetoat siihen, että jos lapset olisi toimitettu sairaalaan: he olisivat selvinneet.

Kyse on jokatapauksessa, ollut hengenvaarallisesta taudista: koska se on koitunut kuolemaksi, joten voidaanko sanoa 100% että lapset olisivat selvinneet edes sairaalassa?

Pikemminkin, asiaa tulisi tarkastella niin päin: että miksi tämä yhteiskunta on niin paha, että uskovaiset ihmiset haluavat pysyä siitä erossa, kuten Amissit?

Kun vetoat siis siihen, että nämä lapset kuolivat: ehkä vanhemmat olisivat vieneet heidät lääkärille, jos valtio kunnioittaisi raamattua ja uskovaisia.

Valtio on historian läpi, tukenut päinvastoin kaikkea harhaoppia mikä on käynyt vain suunnitelmiin eli valheita ja murhaa.

Raamatun mukaan Jumala nimittää esivallan, rankaisemaan pahoja ihmisiä. Koska Suomessa ihmiset ovat niin pahoja, niin on vain oikeudenmukaista: että teillä on paha valtio, joka aiheuttaa elämäänne haittaa monin tavoin.

Siten asiasas ei ole kiistaa itse valtiota kohtaan, vaan lopulta siitä: että totuus tuodaan ilmi. Sehän valheen voittaa, ei väkivalta eli vallankumous.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #9

"Kun vetoat siis siihen, että nämä lapset kuolivat: ehkä vanhemmat olisivat vieneet heidät lääkärille, jos valtio kunnioittaisi raamattua ja uskovaisia."

Yhdysvalloissa ei mielestäsi siis kunnioiteta uskovaisia?

"Kutsutko sinä minut noiden ihmisten tuomariksi? Miksi minun pitäisi ottaa kenenkään elämästä vastuuta, en kai itse kuitenkaan: ole Jumala, johon asiassa vetoan?"

En pyytänyt tuomiota, kysyin mielipidettä. Jos on uskossaan vahva niin pitääkö mielestäsi silloin vanhempien mieluummin rukoilla kuin viedä lapsi lääkäriin?

"Vetoat siihen, että jos lapset olisi toimitettu sairaalaan: he olisivat selvinneet.

Kyse on jokatapauksessa, ollut hengenvaarallisesta taudista: koska se on koitunut kuolemaksi, joten voidaanko sanoa 100% että lapset olisivat selvinneet edes sairaalassa?"

Kyse on useissa tapauksissa ollut helpostikin hoidettavissa olevasta taudista. Kuinka kauan sinun mielestäsi tulee rukoilla ennen kuin kääntyy lääkärin puoleen? Kuinka kauan sinä katsoisit vierestä kituvaa lasta ennen kuin päättäisit viedä hänet lääkäriin?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #12

Meneekö tosiaan keskustelu tähän, että aletaan vain heittelemään lasten ruumiita: kenelle ne kuuluu, lääkefirmoille, Jumalalle, uskovaisille?

Siinä vaiheessa kun valtiot kunnioittavat Kristusta, tapahtuu näin:

Miika 4:3

Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

--

Jännästi sitä riittää, Suomessakin: enemmän rahaa sotavarusteluun kuin ulkomaanapuun eli velkojen maksuun kehitysmaille.

Suomi on siis vakavasti tekopyhä maa, koska se käyttää lipussaan Kristuksen ristiä.

Vaihtaisitte lippunne, suomalaiset: niin se olisi isänmaallista, teidän isännehän on saatana eikä Jumala, kaikin tavoin todistettuna.

"Pohjoismainen ristilippu tai pohjoismainen risti on lippukuvio, joka on kaikkien Pohjoismaiden lipuissa .. Lipun risti symboloi kristinuskoa"

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoismainen_ristil...

http://lentonenhenri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2593...

--

Näin voisitte osoittaa kunnioitusta sekä meitä aitoja juutalaisia että kristittyjä kohtaan.

Tai tietenkin, voitaisiin sairaanhoidossa: alkaa myös tarjoamaan vaihtoehtoja, eikä poliittisia pakkohoitoja.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #13

"Meneekö tosiaan keskustelu tähän, että aletaan vain heittelemään lasten ruumiita: kenelle ne kuuluu, lääkefirmoille, Jumalalle, uskovaisille?"

Sinä aloit puhumaan lasten ruumiista. Minä yritän vain hahmottaa, että kuinka jyrkästi suhtaudut lääketieteeseen. Minua huolestuttaa aidosti se, ettet ole vielä vastannut, että veisitkö sairaan lapsen lääkäriin saamaan hoitoa vai et. Veisitkö selkeästi sairaan lapsen lääkäriin?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #14

Kun puhutaan tieteestä eli tiedosta, niin missä on se tieto: että oltaisiin tutkittua kasveja verrattuna siihen, mitä on tutkittu mömmöjä?

Huomaamme, että vallitsee asiassa monopoli ja epäsuhdanne: vielä hetki sitten, monien lääkinnällisten kasvien tutkimus oli lailla kielletty, jopa yliopistoissa.

Nykyäänkään, ns. lääketiede ei läheskään edes puoliksi: painotu luonnonmukaisten hoitojen pariin.

Se kun ei ole mikään uskomus, ettäkö esim. kannabis olisi vahva lääke joka voisi säästää Suomessakin miljardi euroa vuodessa: kun alzheimerit sun muut voitaisiin parantaa.

Mutta jos ihmiset eivät olisi sairaita, niin miten toteutetaan ns. väestönvähennys? Sehän kuitenkin on ns. globaali pulma, vaikka se juuri vetää itse aiheen pois asian ytimestä:

ei maailmassa ole liikaa ihmisiä, vaan ahneutta. Lähteistä riippuen, ruokaakin tuotetaan 2-8 kertaa enemmän, mitä kaikki ihmiset tarvitsisi syödäkseen planeetalla.

https://yle.fi/uutiset/3-5725055

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #17

Nyt tuntuu, ettet sinä taida vastata viestiini. Kysymys oli, että veisitkö sinä sairaan lapsen lääkäriin vai luottaisitko vain uskoon, Googleen ja yrtteihin?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #18

Kyllä minä tiedän, mitä sinä haluat: mutta sinä et sitä saa.

Sensijaan, vastasin jo mielestäni kysymykseesi.

Mun ei tarvitse ottaa vastuuta, sun luomasta tulevaisuudesta. Kysy multa sitten, jos asia olisi ajankohtainen: että mulla olisi lapsi ja sitten se sairastuisi.

En osaa sanoa, koska en osaa miettiä asiaa: kun ei ole lasta. Olisin tekopyhä jos sanoisin, että voisin tehdä ratkaisun: vaikka mulla ei ole lasta.

Tiedän kuitenkin mikä on totuus lääketieteestä, huolimatta siitä vaikka itse joutuisin elämään jotenkin sen puun hedelmästä. Toivottavasti, Jumala sitten antaisi anteeksi: että en uskonut tarpeeksi? Pitäähän kuitenkin, synneistä pyytää anteeksi ja synnit tunnustaa: että voisi ne Jumala armahtaa.

Jos ihminen on synnintunnoton, tällöin puhutaan ns. sydämen paatuneisuudesta.

Kyse tässä blogissa oli siis siitä, kuten blogissa sanotaankin: että emme väittele rokotteiden jne. mahdollisesta näennäisesti, lyhytaikaisesta hyödystä vaan siitä, onko se itse asia oikein.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #20

"En osaa sanoa, koska en osaa miettiä asiaa: kun ei ole lasta. Olisin tekopyhä jos sanoisin, että voisin tehdä ratkaisun: vaikka mulla ei ole lasta."

Minä tiesin jo kauan ennen kuin minulla oli lapsia, että sairaat lapset pitää viedä hoitoon. Lähes kaikki suomalaiset tietävät, että näin pitää tehdä. Tyttäreni, joka on 7-vuotias tietää, että sairaat lapset pitää viedä lääkäriin saamaan hoitoa. Jos sinä et sitä tiedä, niin se on todella huolestuttavaa ja toivon, että kysyt muilta seurakuntalaisiltasi heti neuvoa.

"Sensijaan, vastasin jo mielestäni kysymykseesi."

Et vastannut. Kysymys oli yksinkertainen mutta et vastannut siihen lainkaan.

"Kyse tässä blogissa oli siis siitä, kuten blogissa sanotaankin: että emme väittele rokotteiden jne. mahdollisesta näennäisesti, lyhytaikaisesta hyödystä vaan siitä, onko se itse asia oikein."

Mutta rokotteista on todistetusti erittäin pitkäaikaista hyötyä yksilöille ja yhteisöille. Jo se, että puhut näennäisestä ja lyhytaikaisesta hyödystä on aikamoinen väite. Mikä on sitten tämä itse asia, joka on joko oikein tai väärin?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #22

"toivon, että kysyt muilta seurakuntalaisiltasi heti neuvoa."

Edelleenkin, minulla ei ole lapsia eikä sairaita lapsia.

Joten ihmettelen, miksi haluat vedota siihen: että minulla olisi ja minun tulisi "kysyä neuvoa" valtionkirkolta.

"rokotteista on todistetusti erittäin pitkäaikaista hyötyä yksilöille ja yhteisöille. "

Tieteen mukaan ihminen on ollut planeetalla maks 1 miljoonaa vuotta.

Tästä ajasta rokkotteita on käytetty promillen promille.

Kun puhut pitkäaikaisista hyödyistä, on siis ihmisen oma immuunivaste ja sen kyky puolustautua, se todistetusti hyödyllisin.

Lisäksi, asiassa on vielä se, että nämä nykyajan nanorokotteet: ovat eri asia, kuin alkuperäinen rokote.

"Vaccines typically contain one or more adjuvants, used to boost the immune response. Tetanus toxoid, for instance, is usually adsorbed onto alum."

Eli rokote sisältää nanokokoista esim. alumiinia. Alumiinin on todettu liittyvän hermorappeumasairauksiin. Onko sitä järkeä laittaa verenkiertoon ja siten että se imeytyy elimiin kuten hermosto?

Syödessä, alumiini ei imeydy lähes lainkaan verenkiertoon suolistosta, onneksi.

"Vaccines typically contain one or more adjuvants, used to boost the immune response. Tetanus toxoid, for instance, is usually adsorbed onto alum."

https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine#Adjuvants_an...

--

Lisäksi, rokotteet saattavat sisältää säilöntäaineita.

Käsittääkseni, nämä uuden sukupolven nanorokotteet ovat suht. uusi keksintö ja vastikään tuotu julki.

Millä vertailupisteellä siis voisit kuvata tätä nykyistä todisteesta että olisi "pitkäaikaisia hyötyjä"?

Kun eikös se kuitenkin ole jo todistettu juttu, että jos hygienia lisääntyy ja ihmisellä on tarpeeksi ruokaa: se itsessään vähentää sairauksia?

Joten jos se kaikki raha laitettaisiin ainakin puoliksi siihen, että maksetaan velkoja kehitysmaille: mitä laitetaan pilleri, rokote, geenimanipulointi jne. bisnekseen; niin paranisi niin nälänhätä kuin taudit maailmassa.

Mutta koska näin ei tehdä, vaan päinvastoin: köyhyyskin on hyvä bisnes kun on hyväntekeväisyysjärjestöjä, niin talouskasvua kaikki vain!

Kun kaikki miettivät asiat kieroon ja vinoon, niin tällainen illuusio kestää juuri niin kauan: kunnes jossain vaiheessa se oikea elämä taas lasahtaa päälle. Sitä tässä odotellessa, että romahtaako maailmantalous ekana, vai ekosysteemi vai ehkä maailmanpolitiikka.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #29

"Joten ihmettelen, miksi haluat vedota siihen: että minulla olisi ja minun tulisi "kysyä neuvoa" valtionkirkolta."

Koska, jos et oikeasti tiedä pitääkö vakavasti sairas lapsi viedä lääkäriin niin jotain on pielessä. Ajattelin, että ehkä kuuntelisit muita uskovia näissä asioissa. Suomessa ei liene kovin montaa aikuista, joka epäröisi viedä vakavasti sairasta lasta lääkäriin.

Kummallista tässä on myös se, että ensin et pysty vastaamaan millä lääkkeillä keuhkokuumeista lasta pitäisi lääkitä, koska et ole lukenut lääketiedettä mutta kirjoitat kuitenkin pitkät litaniat omia ihmeellisiä käsityksiä lääketieteestä.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #34

Edelleen, kyse ei ollut blogissa siitä, voiko vampyyri saada höytyä uhreistaan vaan siitä: onko oikein perustaa oma elämänsä toisten kärsimykselle.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #37

Historiallisesti ihmisten elämä perustuu kaikilta osapuoliltaan jonkinlaiselle kärsimykselle. Uskon, talouden, tieteen, kulttuurin ja kaikkien mahdollisten elämänalueiden parissa ovat ihmiset historiansa aikana kärsineet.

Oletko sitä mieltä, että meidän sukupolvemme lasten tulisi kärsiä tuskaa helposti parannettavien sairauksien kourissa, koska lapsia on joskus kärsinyt lääkkeitä kehitettäessä?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #40

Jos nyt palataan asian alkujuurille, niin onko se parantanut mitään: kun maa, vesi ja ilma on tullut saastaiseksi globaalisti?

Eikö päinvastoin, tilastojen valossa, sairaudet moninaisesti lisääntyy Suomessa: itseasiassa niin nopeasti, että uusia syndroomia pitää vähänväliä kyhätä kasaan kun syitä ei edes tiedetä.

Ne kaikki kuitenkin voidaan johtaa syntiin: kuten raamattu sanookin.

Jos siis kuvittelet, että lasten tuskaa vähentää se: että yhden lapsen eteen uhrataan vaikkapa kymmenen lasta, niin se ei pidä paikkaansa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #45

"Eikö päinvastoin, tilastojen valossa, sairaudet moninaisesti lisääntyy Suomessa: itseasiassa niin nopeasti, että uusia syndroomia pitää vähänväliä kyhätä kasaan kun syitä ei edes tiedetä."

Tilastojen valossa ihmiset elävät huomattavasti pidempään. Vähemmän ihmisiä kuolee lapsena ja nuorena. Vähemmän ihmisiä kärsii. Sairauksia diagnosoidaan enemmän mutta eivät sairaudet sinänsä ole lisääntyneet.

"Jos siis kuvittelet, että lasten tuskaa vähentää se: että yhden lapsen eteen uhrataan vaikkapa kymmenen lasta, niin se ei pidä paikkaansa."

Oikeat lääkkeet vähentävät vakavasti sairaiden lasten tuskaa. Rukoukset eivät sitä tee. Ihmiset, jotka uskovat rukouksen voimaan saattavat pahimmillaan kiduttaa lapsensa kuoliaaksi.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #50

"Tilastojen valossa ihmiset elävät huomattavasti pidempään. "

Onko Afrikassa, yhtä hyvä elinikä kuin Suomessa?

Kun olemme näiden köyhien maiden resursseja käyttäneet hyväksi, niin ilmeisesti sinun huoli on vain suomalaisista lapsista: ja varsinkin uskovien lapsista, jotka haluaisit huostaanottaa.

Afrikassa olisi paljon lapsia joita voisit auttaa. Kuinka monta olet adoptoinut? Veikkaanpa, että sinulla on ihan muut huolet: kuin lapset, miksi täällä kirjoittelet.

"Vähemmän ihmisiä kuolee lapsena ja nuorena."

Tämän tilastoon mukaan Suomi on kuudes listassa nuorten kuolleisuudessa. Tilastoa johtaa Suomen emämaa Amerikka.

https://www.consultantsmind.com/wp-content/uploads...

--

"Vähemmän ihmisiä kärsii. "

Nyt kun vetoat tilastoihin, niin toimitat seuraavassa viestissäsi statistiikan, miten esim. 1800 luvulta ennen teollistumista, on ihmisen sairaudet joko vähentyneet tai lisääntyneet.

Käsittääkseni, sairaudet nimittäin lisääntyvät: Suomessakin. Joten väitteesi on valhetta, koska jokainen on yhä enemmän sairas.

Kun jokainen syö saastunutta ruokaa ja hengittää saastunutta ilmaa ja juo saastunutta vettä: niin nämä ympäristömyrkyt, tekevät kehon sairaaksi sillä ne eivät ole "lääkkeitä" vaan myrkkyjä.

Se olisikin kivaa, jos pillerit parantaisivat niin jokainen olisi superterve: kun kemikaaleja tulee joka tuutista. Se on kuitenkin illuusio, eikä oikeaa elämää.

"Oikeat lääkkeet vähentävät vakavasti sairaiden lasten tuskaa."

Eli ekaksi teidän tieteen uskonto, sairastutti koko planeetan lapset: ja nyt selität ihan pokerilla, että kärsimystä on vähennetty?

"Ihmiset, jotka uskovat rukouksen voimaan saattavat pahimmillaan kiduttaa lapsensa kuoliaaksi."

Mutta sinähän itse tuet, lasten kiduttamista vain kun tuet rokotteita. Joten kun väität että tällaiset ihmiset ovat pahoja: niin sitten olet myös itsekin.

Minä en koko asiaan halua ottaa osaa, koska en halua huostaanottaa: toisten lapsia, kuten sinä. Minä uskon, että jokainen ihminen: omistaa itse omat lapsensa ja omaa oikeuden, päättää lapsensa tulevaisuudesta.

Sensijaan, teillä tiedepapeilla: ei ole oikeutta, orpokoteja käyttää teidän veriuhrienne temppeleleinä.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #45

"Ne kaikki kuitenkin voidaan johtaa syntiin: kuten raamattu sanookin."

Toistaiseksi mitään sairauksia ei ole kyetty johtamaan syntiin logiikalla, joka ei kompastuisi viimeistään siihen, ettei syntiä ole olemassa ennen kuin toisin todistetaan.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #55

Mun mielestä se, että ilma,vesi ja maa on tehty saastaiseksi ja ympäristömyrkkyjä siis: lisää sairauksia. Vai meinaatko että esim. pienhiukkaset ilmassa ovat terveellisiä?

Se on siis väärin, vain sen vuoksi että ollaan varastettu kaikilta tulevilta lapsilta: synnyinoikeus puhtaaseen ja täysipainoiseen elämään.

Senhän Jumala antoi, planeetan: kaikille ihmisille, ei vain meille teollisuuden lapsille jotka syömme sitten tulevat lapset suihimme.

Asian vielä törkeämmäksi tekee kaikki tekopyhä hapatus siitä, ettäkö pahasta jotain hyvää tulisi: ja että näin pitäisikin jatkaa, että kaikki vain saastuu yhä enemmän.

Lisäksi kun asiaan liitetään tieteen vaatimat eläinuhrit, jotka vielä siis kidutetaan vain tappamisen sijasta: niin homma alkaa velhouden lisäksi saamaan noituudesta tuttuja piirteitä.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

"Jumala on jo luonut kaikki lääkkeet - miksi niitä ei siis käytetä"?

Voisiko blogisti kertoa mistä näitä Jumalan luomia lääkkeitä saa, jos ei apteekista?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #7

Kyllähän tätä tieteellistä materiaalia on. Kun/jos luodaan luonnonmukaisiin lääkkeisiin perustuva, poikkitieteellinen teollisuudenala: kuten pilleripisnes on, niin hyvä vaihtoehto aloittaa, olisi myrkytön kannabis.

Toisin kuin eräät proliikkeet väittävät, kannabis ei missään nimessä ole terveellistä: kun sitä poltetaan. Korkeintaan se tällöin lievittää oireita esim. MS-taudissa, myös vaporisaattori muuntaa molekyylin kemiallisesti.

Tuoreena, kasvin kannabinoidi THC ei ole lähes lainkaan, jos ollenkaan: psykoaktiivinen päihdyttävästi. Sensijaan iso määrä toista CBD kannabinoidia, aiheuttaa antipsykoottista vaikutusta.

Kasvin avulla aloitettiin ns. huumesota.

Huomaamme myös, että valtionkirkolla oli sormensa pelissä. Väitettiin yleisesti, julkisella tiedolla siis mm. että "kannabis on paholaisen yrtti".

Nykyäänkin, tällaisia valhekieliä löytyy: Suomestakin, uskonnosta.

Kuten Kristus sanoi, eihän se voi olla saatanasta: mikä parantaa, tällöinhän saatana olisi itseään vastaan.

Kasvi siis tehtiin laittomaksi ja nyt itse Amerikka on patentoinut sen. Koska se parantaa mm. alzheimeriä, neurogeneesillä: lisäksi ollen voimakas antioksidantti.

Emme puhu siis siemenestä, vaan kasvin hartsista eli hassiksesta. Harmi, että Suomessa valtio diilaa ulkomaista: pillereillä ja muuntohuumeilla kyllästettyä hassista, eikä aitoa kasvia joka olisi kotimaista.

https://patents.google.com/patent/US6630507B1/en

--

Jos aiheen kieltolakipolitiikka kiinnostaa, niin sen korruption juuret on dokumentoitu tähän ilmaiseen kirjaan nimeltä "Keisarilla ei ole vaatteita".

Lisäksi se esittelee kannabiksen hyötykäytöt mm. :

»Jos kaikki fossiiliset polttoaineet johdannaisineen, kuten myös puun käyttö paperin valmistukseen ja rakentamiseen kiellettäisiin planeetan säästämiseksi, kasvihuoneilmiön suunnan kääntämiseksi ja metsien häviämisen lopettamiseksi, silloin vain yksi vuosittain uudistuva luonnonvara kykenisi tyydyttämään valtaosan maailman paperi- ja tekstiilitarpeista; vastaamaan kaikesta maailman liikenteen, teollisuuden ja kotien energiatarpeista sekä samanaikaisesti vähentämään saastumista, kunnostaen maaperää ja puhdistaen ilmakehää…

Ja tuo aine on – se sama, joka on tehnyt kaiken sen ennenkin – kannabis, hamppu… marihuana!»

Kirja löytyy täältä:

http://emperor.wikidot.com/

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #11

Kannabista voidaan käyttää monen sairauden hoidossa varsinkin oireiden lievittämiseen, mutta ei se mikään kaikkeen tepsivä ihmelääke ole. Esimerkiksi lapsen keuhkokuumeen "hoitaminen" kannabiksella olisi silkkaa puoskarointia.

Useimmilla ihmisten terveydenhoitotarkoituksiin käyttämillä yrteillä ei ole vertaisarvioiduissa tutkimuksissa havaittu olevan plaseboa kummempia terveysvaikutuksia.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #30

Olenko mä väittänyt että se olisi todistetusti tehokas keuhkosairauteen?

En usko.

Sensijaan, muistan kyllä lukeneeni että se voi auttaa astmaan, koska se vaikuttaa keuhkorakkuloiden laajentumisen kanssa.

Siinä vaiheessa, kun yleishyödyllistä kannabista: on vertaisarvioitu yhtä monta kertaa, kuin buranaa; voidaan puhua ainakin puoliksi obejktiivisesta tieteestä.

Jos yrttejä tutkittaisiin jne. yhtä paljon, sitten pitäisi myös myöntää että ne pillerit ovat huonompia.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #36

"Jos yrttejä tutkittaisiin jne. yhtä paljon, sitten pitäisi myös myöntää että ne pillerit ovat huonompia."

Ja mistä tämän muka tiedät, jos sinulla ei ole esittää sitä tutkimustietoa? Ketään ei ole syytä hoitaa pelkkien uskomusten pohjalta, ei varsinkaan lapsia.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #56

Kerrohan minulle yksikin yrtti, jota oltaisiin tutkittu esim. yhtä paljon buranaa?

Olen aika varma, että et löydä sellaista. Nykyään kun valtionkirkon ote kieltolaista on heikentynyt, eikä sitä voi perustella enää harhaopeilla: niin on myös yliopistot päässeet tutkimaan näitä luonnontuotteita.

Suomessa sitämukaa, kun yrteistä löytyy lääkinnällisiä vakavasti otettavia vaikutuksia: ne pistetään lääkeainelistalle ja siten niiden valmistus eli kasvattaminen itse, on myös laitonta.

Eli vielä sen lisäksi, että ylläpidetään kemikaalimonopolia: niin estetään lailla, ihmisten itse kasvattaa näitä yrttejä edes itselleen - saatika että voisi kilpailla markkinoilla reilusti, kemikaalien kanssa.

Tällainenhan on korruptiota, kuten toteamme jälleen: valtio ja yhteiskunta, ovat kummatkin vakavasti korruptoituneet.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Isorokko tappoi paikoitellen 90% Amerikan alkuperäisasukkaista. Jos sellainen epidemia uudestaan uhkaisi, kannattaisiko ihmiset rokottaa vai neuvoa heitä esimerkiksi erilaisia kasviksia syömällä torjumaan epidemia?
Tietenkin rokotuspakon edellytyksenä pitää olla, että tautiin liittyy merkittävä kuolemanriski ja se on tarttuva.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Ootkos varma, että alkuperäisasukkaat tappoi isorokko: eikä vain brutaali teurastus? On se varmaan ollut aika epäreilua, kun jouset vastaan pyssyt.

Kuitenkin useat heimot jäivät rauhanomaisiksi, huolimatta sorrosta. Ne lakaistiin siitä huolimatta, samassa massateurastuksessa.

Käsittääkseni, raamatun mukaan ihmisen synnin vuoksi paratiisissa: maa on kirottu joka itsessään selittää mm. taudit.

Kuitenkin, synti vahvistaa tätä eli nämä uudet influenssat ovat myös voineet kehittyä tehotuotantolaitosten saastaisissa olosuhteissa.

Itse kun pidän myös geenirehua, saastaisena.

Paras tapa lopettaa sairaudet, olisi tarjota tarpeeksi ruokaa ja hygieniaa kansoille. Tähän ei näköjään pystytä kun 50% maailman rahasta, menee yhä tavalla tai toisella asevarusteluun.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Olen. Kuolemansyy voidaan varmistaa jälkikäteenkin, jos järkevä epäilys asiasta on.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_smallpox

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #26

En mä sinänsä kiistä, etteikö ois maahanmuuttajien taudit tappanu intiaaneja.

Mut veikkaan, että niitten maahanmuuttajien pyssyt: tappo paljo enemmän.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #27

Eli koska pyssy tappaa enemmän kuin taudit, niin lääketiede ja rokotteet ovat saatanasta? Huhuhhh mikä järjen jättiläinen!!!

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #94

Kuka niin on sanonut? Minä vetoan asiassa siihen, että koska lääketiede vaatii lapsiuhreja alttareillaan, niin sen vuoksi se on paha.

Blogissa on esitelty muutama näistä joukkohaudoista. Asiaa toimitettiin länsimaissa vielä muutama kymmen vuotta sitten - ovat mahtaneet siirtyä "alavimmille maille" nykyään missä voivat jatkaa kokeitaan, kuten Afrikka.

Kyse on järjestelmällisestä toiminnasta, yritysten ja valtionkirkon ja valtioiden välillä - useissa eri maissa.

Eikö sinua huolestuta lainkaan, että nämä voimat voivat ylläpitää tällaisia salaliittoja: ympäri planeetan?

https://www.theguardian.com/world/2004/apr/04/usa....

https://www.independent.co.uk/news/world/vaccines-...

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/...

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #97

"Kuka niin on sanonut?"

Juurikin sinä. Ensin kyseenalaistat isorokon tuhovoiman ilman rokotusta mutta ku lyödäänkin luu kurkkuun niin mielestästi isorokon kuolleisuus on ihan ok eikä sille ilmeisesti olisi saanut kehittää rokotetta koska pyssyillä tapetaan vielä enemmän ja lääketiede on läpeensä paha muutaman mädän omenan takia.

"Eikö sinua huolestuta lainkaan, että nämä voimat voivat ylläpitää tällaisia salaliittoja: ympäri planeetan?"

Tottakai huolestuttaa tälläiset tapaukset mutta sun foliohattuiluun en kyllä rupea.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #99

Kuten olen yrittänyt blogissa selittää, niin sairaudet ei vähene rokotteilla sen vuoksi, että raamatun mukaan kaikki sairaudet johtuu synnistä.

Kun Jumala kirosi maan ihmisen synnin vuoksi, paratiisin petoksen jälkeen, niin siihen sisältynee siis myös taudit.

Asia menisi siis niin päin, että jos ihmiskunta olisi elänyt synnittömämmin: tauteja olisi vähemmän.

Ihan vaikka ajateltuna niin, että jos me länsimaat emme olisi käyttäneet hyväksi ja käytämme yhä mm. Afrikkaa, niin tuo maa olisi voinut luonnonvaroillaan saada itse talouskasvua.

Sensijaan, Afrikka on yhä köyhä: siellä kuolee ihmisiä, ja taudit itävät. Ne siirtyvät myös aikanaan, Suomeen.

Käsittääkseni suuret epidemiat länsimaissa aikoinaan johtuivat pitkälti siitä, että ihmiset yhteiskunnassa elivät omien ulosteidensa keskellä. Lisäksi kylpemistä pidettiin vaarallisena terveydelle.

Suuri syy miksi taudit ovat siis vähentyneet on se, että ihmiset eivät enää elä ulosteidensa keskellä ja haluavat myös peseytyä.

Jos maailmassa halutaan taistella tauteja vastaan, siihen eivät auta rokotteet: koska uusia tauteja syntyy ja vanhatkin kannat, muuntautuvat jolloin tarvitaan uusi rokote.

Suomelle on tulossa myös kovat ajat, ennemmin tai myöhemmin. Sensijaan että takerrutaan rokotteisiin, pitäisi yrittää tehdä sovinto Jumalan kanssa.

Tällöin myös haluaisimme maksaa velat takaisin mm. Afrikkaan, niin tuo maa voisi myös kehittyä ja tuottaa itselleen ruokaa ja hygieniaa.

Kun sanot että lääketiede on mätä muutaman omenan takia, niin näinpä se on: kun nämä samat mädät omenat, yhä pitävät ko. teollisuudenalaa hallussaan, mitkä noita lapsiakin käyttivät koekaniineina.

Huolestuttavinta asiasas ei kuitenkaan ole se, että maailmasta löytyy ihmisiä jotka ovat valmiita murhaamaan lapsia. Vaan se, että näitä mätiä omenoita: tukee Suomenkin valtio ja kansa.

Jos sinä haluat käyttää rokotteita, niin en voi sinua estää, enkä haluaisikaan. Jokaiselle Jumala on antanut valinnanvapauden, tehdäkö oikein vai väärin.

Mielestäni ei voida siis tehdä kauppaa, murhaajien kanssa: ilman että itsekin tulee osallisiksi, niihin murhiin.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Blogin moraalinen pointti voitaisiin siis tiivistää tähän, että itse lääketiede on syntiä: huolimatta siitä, vaikka se voisi näennäisesti ihmistä hyödyttää aluksi.

Se, että tällaiseen "parannukseen" liittyvät ympäristömyrkyt ja eläinrääkkäys: eivät ole hyvää hedelmää. Puhumattakaan, että missä ovat ne tämän päivän rokotekokeiden lapsiuhrit?

Jos alusta alkaen, on tarvittu ihmiskokeita: niin missä ne ihmiskokeet nyt ovat vai eikö rokotteita enää kehitetä?

1. Joh. 1:10

Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

"Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä."

"Hän" olisi joka tapauksessa valehtelija, jos olisi ylipäätään olemassa. Jeesuksen paluulupauskin jäi toteuttamatta.

Synnistä on mielekästä puhua vasta sitten, kun Jumalan olemassaolo on todistettu. Toistaiseksi sen puolesta ei ole esitetty yhtään pätevää argumenttia.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Minun mielestä, elämä on kovin mustavalkoista. Voimme puhua oikeasta ja väärästä.

Aina emme ihmiset kuitenkaan tunnu ymmärtävän, mikä on oikean tai väärän ero tai vielä pahemmin: valitsemme tarkoituksella vääryyden tien.

Onko sinun mielestä oikein, että eläimiä rääkätään? Kun nyt voisimme tästä aloittaa, mitä tämä lääketiede nyt ihan todistetusti: näinä päivinä tekee.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #35

"Onko sinun mielestä oikein, että eläimiä rääkätään? Kun nyt voisimme tästä aloittaa, mitä tämä lääketiede nyt ihan todistetusti: näinä päivinä tekee."

Ei ole oikein.

Onko sinun mielestä oikein, että vanhemmat kiduttavat sairaan lapsensa kuoliaaksi, koska he uskovat, että rukous parantaa? Ymmärrätkö tässä kohden oikean ja väärän eron? Minusta tämä on varsin mustavalkoinen kysymys.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #38

Kuten sanoin, niin näiden ihmisten tuomariksi en ala. Puhutaan mielummin sellaisista synneistä jotka yhdistää meitä kaikkia.

Sittenhän syntyisi yhteiskunta jos kaikki olisi tasa-arvoisia, kun ketään ei voisi olla toista parempi: kun jokainen tunnustaisi olevansa huono.

Tiedän sen, että raamatun mukaan: ihminen voi parantua Pyhästä Hengestä.

Ja tiedämme sen, että sairaus on synnistä peräisin.

Jos siis vältettäisiin syntiä, niin olisi vähemmän sairauksia.

Eli jos maksaisimme enemmän velkoja kehitysmaihin: niin syntyisi vähemmän sairauksiakin, mitkä voi levitä tänne.

Aika yksinkertaista, eikös?

Turha asiassa mennä yksityistapauksiin ja henkilökohtaisuuksiin. Haluaisin nimittäin pitää asian juurikin yhteiskunnallisella ja yleisellä tasolla.

Nämä lääkefirmat, ovat tehneet yhteistyötä korruption kanssa. Siten se olisi yhtä absurdia, kuin natsipuolue yhä jatkaisi - että Suomessakin, elämme yhä pimeällä keskiajalla siten, että on tämä valtionkirkko ja sen noitalahko - eläinrääkkääjät.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #41

"Kuten sanoin, niin näiden ihmisten tuomariksi en ala. Puhutaan mielummin sellaisista synneistä jotka yhdistää meitä kaikkia."

Sinä itse puhut lääketieteen nimissä rääkätyistä lapsista ja eläimistä mutta miksi et pysty ottamaan kantaa uskon nimissä kuoliaaksi rääkättyjen lasten kohtaloon? Eikö tuo ole aika tekopyhää? Tuomitset yhden rääkkäyksen muttet toista. Miten sinut voi oottaa vakavasti?

En usko teoriaasi synneistä ja sairauksista. Pelkään, että sinä uskot siihen niin paljon, että olisit valmis testaamaan asiaa omalla lapsellasi. Jos näin kävisi niin toivoisin, että joku puuttuisi asiaan.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #44

Minä haluan oletusarvoisesti kuitenkin kunnioittaa jokaista ihmistä ja siten, että jokainen ihminen omistaa omat lapsensa.

Jos sinä tunnet tarvetta, ottaa vastuuta: toisten ihmisten lapsista, niin kannattaisi ehkä ryhtyä sossutädiksi niin pääset toteuttamaan itseäsi paremmin, kuin täällä netissä.

Samoista synneistä, olen itsekin osallinen. Onhan lääketiede myös liittyväinen kemikaaleihin maataloudessa, joita käytän: näin nyt esimerkiksi.

Se, että itsekin olen syntinen: ei kuitenkaan muuta itse alkuasetelmaa, eli että lääketiede on väärin.

Ihan vain senkin takia, että se yhä vaatii ainakin niitä eläinuhreja. Onko sinun mielestä oikein rääkätä eläimiä eli koe-eläimet?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #48

Sinä et siis pysty sanomaan, että vanhemmat, jotka antavat sairaan lapsensa kitua kuoliaaksi hoidettavissa olevaan tautiin, koska uskovat voivansa rukouksella parantaa, toimisivat väärin? Mielestäsi meidän siis pitäisi kunnioittaa heidän uskoaan niin paljon, että hyväksyisimme lasten kuoliaaksi kiduttamisen, koska kaikki omistavat omat lapsensa?

Tuskin kukaan jakaa näkemystäsi oikeasta ja väärästä tässä tapauksessa.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #44

" miksi et pysty ottamaan kantaa uskon nimissä kuoliaaksi rääkättyjen lasten kohtaloon?"

Siksi, että se on hieman eria asia: tai ainakin minulle asia on selvä, sinulle näemmä ei;

että jos tahallisesti sairastuttaa lapsen rokotekokeissa, tarkoituksena tappaa ja se, että lapsi sairastuu ja vanhemmat eivät halua sekaantua tällaiseen asiaan, kuten lasten käyttäminen koe-eläiminä.

se on siis yhteiskunnan vika, että nykyinen sairaidenhoito: onkin vain sairauden lisäämistä lopulta.

siinä vaiheessa, kun/jos lääketiede voisi perustua yrtteihin eikä lapsikokeisiin tai edes eläinokeisiin: sitten kun se ei enää tee koko planeettaa saastaiseksi, sitten voimme arvostella näitä ihmisiä kun olisi jotain parempaa tarjolla "parannukseksi" kuin syntiä ja osallisuus lasten murhiin.

se on vähän sama asia kuin tuon valtionkirkonkin kanssa. murhaaja alusta asti, silti se ylpeänä Suomessakin porskuttaa, osana politiikkaa ja valtiota.

aivan samalla tavoin, olisi luullut että nämä lapsikoe-rokotefirmat olisivat poistuneet. sensijaan, ne vain vaihtoivat nimeään ja myyvät nyt tuotteitaan Suomessakin.

kun blogissa on siis pointti se, että rokotevastaisuus on moraalinen valinta: niin minun moraali ei taivu siihen, että haluaisin ostaa lastenmurhaajilta mitään.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #41

"Tiedän sen, että raamatun mukaan: ihminen voi parantua Pyhästä Hengestä."

Se, että jotain sanotaan jossain muinaisessa paimentolaissatujen kokoelmassa, ei riitä tekemään siitä vähimmässäkään määrin totta.

Ihmisillä, jotka ovat valmiit korvaamaan lasten lääketieteellisen hoidon taikauskoisilla tavoilla, ei tule olla lapsia.

"Ja tiedämme sen, että sairaus on synnistä peräisin."

No emme todellakaan tiedä. Sinä uskot niin, mutta se ei ole tietoa.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #57

Et sinä tiedä, mutta minä kutsun raamattua tiedoksi.

Jos uskoisit, niin sitten haluaisit uskoa myös siihen: että raamatun ilmoitus on totta.

Jumala haluaa, ihmisiltä uskoa.

Jos olisi tilanne, että pitäisi valita vääryyden tai oikean välillä: on tästä esimerkkejä raamatussa.

Luuk. 14:26

"Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

--

Dan. 3:15-18,22-28

Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta heti kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta jos ette kumarra, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ja mikä jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni?"

Sadrak, Mesak ja Abed-Nego sanoivat kuningas Nebukadnessarille: "Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata.

Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas.

Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra."

Koska uunia oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu, tulen lieska surmasi ne miehet, jotka veivät Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon uunin suulle.

Ja nämä kolme miestä, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, putosivat sidottuina tuliseen pätsiin.

Kuningas Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen: "Eikö tuleen heitetty kolme sidottua miestä?" "Varmasti, kuningas!" hovimiehet vastasivat kuninkaalle.

Hän sanoi: "Mutta minä näen nyt neljä miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet! Ja neljäs näyttää aivan jumalolennolta."

Nebukadnessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi: "Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, korkeimman Jumalan palvelijat! Astukaa ulos ja tulkaa tänne!" Silloin Sadrak, Mesak ja Abed-Nego astuivat ulos tulen keskeltä.

Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiehet kerääntyivät paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin: heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet, heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua.

Silloin Nebukadnessar sanoi: "Kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon jumala!

Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen eivätkä välittäneet kuninkaan käskystä, vaan mieluummin panivat henkensä alttiiksi kuin suostuivat palvelemaan muuta jumalaa kuin omaansa!

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Näköjään ne ihan julkisesti tekee niitä rokotekokeita nykyään köyhissä maissa:

https://yle.fi/uutiset/3-10201916

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Tehdäänhän rokotekokeita julkisesti meillä Suomessakin. Olen itsekin osallistunut sellaiseen. Jos haluamme turvallisia rokotteita niin niitä pitää testata.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Sille lienee syy, miksi niitä piti ja pitää yhä, tehdä myös salassa. Kun puolet populasta kuolee testissä, niin eihän sellainen päivänvaloa kestä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #69

Jos rokotetesteissä kuolisi puolet, ei niitä pidettäisi. Sinä valehtelet.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #72

Paljonko noiden orpokotien lapsista kuoli rokotekokeissa? Artikkeleissa ei selvästi lue tätä asiaa.

Kuitenkin, kuolleisuus oli iso: koska massahaudat, ovat isoja.

Missä nykyään siis tehdään ne rokotekokeet, jotka vaativat ns. LD50 arvon?

https://fi.wikipedia.org/wiki/LD50

--

Nämä ihmiset ovat täysin sairaita. Voit sanoa, että on sairasta kun vanhemmat uskoo ja lapsi kuolee.

Mutta eikös kuitenkin vielä sairaampaa ole se, että lapsia tahallisesti sairastutetaan ja tapetaan?

Jos siis pitäisi valita, kumpaa tahoa uskoisin itse: rokotemurhaajia tai raamattua, niin varmasti raamattua.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #74

"Paljonko noiden orpokotien lapsista kuoli rokotekokeissa? Artikkeleissa ei selvästi lue tätä asiaa.

Kuitenkin, kuolleisuus oli iso: koska massahaudat, ovat isoja."

Jätit kertomatta kuinka iso kuolleisuus on ebola tapauksessa pahimmillaan?
No minä kerron: 60 - 90%!!!!

Annetaan vaan kuolla koska rokotteet ovat saatanasta!!

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #95

Miksi ne veivät sinne tutkimusrokotteita? Ilmeisesti ebolakanta on kehittynyt, eikä siihen tehoa enää vanhat rokotteet.

Tehoavatko uudet? Jos eivät tehoa, rokotteet ovat vain luoneet valheellisen turvallisuuden tunteen asiassa, täällä länsimaissa.

6 sairastuneesta, vain 4 kantoi ebolaa - kaksi muuta sitten, jotain aivan uutta muotoa mikä ei perinteisessä testissä näkynyt?

Vaikka artikkelissa sanotaan, että kokeelliset rokotteet ovat auttaneet: en menisi asian vuoksi lyömään vetoa.

Jumala toki antoi ihmiselle käskyn, että tulee hallita luomakuntaa. Asia on vain niin, että tällä tavoin se tuskin onnistuu, että täällä muualla maassa: me käytämme muiden maiden resurssit ja jätämme ne ihmiset sinne puille paljaille.

Sekun lopulta kostautuu myös Suomelle - kun taudit kurjuuden keskeltä, tännekin siirtyvät.

Sitten kun taudit tulee Suomeen, niin muistakaa - että asiat olisi voinut mennä toisin jos ei ihmiset olisi olleet niin itsekkäitä täällä. Sehän on syntiä ja raamatussa on sanottu, että sairaudet johtuvat synnistä. Näillä näkymin, ehkä jo tämä sukupolvi - joutuu siis näistä synneistä kärsimään.

Sehän olisi vain tasa-arvoista, kärsiihän Afrikkakin - Suomen synneistä joten miksei Suomi itse?

https://yle.fi/uutiset/3-10333453

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen Vastaus kommenttiin #101

Piti vielä lisätä, että en usko että ihmisellä on valta poistaa planeetalta tauteja.

Mutta ehkä jos Suomessa ihmiset yhteiskuntana tekisivät kääntymyksen ja tunnustaisivat syntinsä: alkaisivat maksamaan Afrikalle velkoja, Jumalalla on valta lopettaa myös taudit.

Tässä uudessa liitossa Jumala on ilmoittanut olevansa nyt armollinen - koska kaikki ihmiset olivat tulleet Kristuksen aikana niin pahoiksi Israel mukaanlukien.

Näillä näkymin, ihmiset Suomessa - eivät ole kääntymässä asian kanssa Jumalan puoleen ja muuttamassa elämäntapojaan.

Raamatun mukaan, ennenkuin saatana pistetään kahleisiin: tulee kovat ajat. Niihin sisältyy sotien lisäksi, myös rutot. Maailmansodasta, joka asiaan liittyy: tulee pahin koskaan. Siten myös taudit lienevät, erityisen ankaria.

Parasta olisi jo nyt jokaisen etsiä sopua Jumalan kanssa - sillä Jumala on ankara, kun Hän rankaisee. Tulee nimittäin aika, kun ovi jonka avulla Kristuksen kautta: Jumalan luokse pääsee, suljetaan.

Ilm.6:8

Siinä samassa näin tuhkanharmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään Kuolema, ja sen jäljessä tuli Tuonela. Ratsastajille annettiin valta neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Järjetöntä puhetta blogistilta, kolmen aikuisen lapsen isänä ja kolmen pojan pappana uskallan sanoa näin. Blogisti asettaa itsensä kuvitteellisen jumalan asemaan, sairasta, niin he...tin sairasta.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Tiivistetään asiaa:

meillä on siis tämä lääketieteen käärmeuskonnon edustaja. Hän uskoo, että käärme on tullut opettamaan ihmiskuntaa, miten herätetään jopa kuolleita hengistä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asklepioksen_sauva

--

Nyt tämä käärmepappi sitten on uhrannut lapsia ja eläimiä alttarillaan, ja tehnyt velhouksiensa avulla näistä rokotteen.

Rokote näyttäisi auttavan joten mikä olisi syy kieltäytyä asiasta?

Minulle syy on kieltäytyä asiasta se, että en usko: että on oikein uhrata lapsia, jotta voidaan parantaa lapsia.

Lisäksi, kun se on vielä epäselvää, onko rokotteista enemmän hyötyä: kuin haittaa.

Veikkaanpa, että asian kanssa käy kuten antibioottien: jota luonnehdittiin ihmiskunnan pelastajaksi, vielä hetki sitten, mutta nyt on selvinnyt; antibioottien olevan yksi ihmiskunnan suurin ongelma.

Mentiin siis ojasta allikkoon, kun noudatettiin käärmeuskontoa. Kuinka pitkälle suohon, suomalaiset meinaa vielä juosta: näiden virvatulien perässä?

"WHO: Antibiooteille vastustuskykyiset superbakteerit vakava uhka ihmiskunnalle

Maailman terveysjärjestön mukaan ihmiset tulevat kuolemaan tulevaisuudessa aiemmin hoidettavissa oleviin infektioihin, jos asialle ei tehdä nopeasti jotain."

https://yle.fi/uutiset/3-7216685

--

Joten, kuinka monta lasta on kuollut ja sairastunut vain siihen, kun on tehty nämä antibiootit ja niihin liittyvät ympäristömyrkyt? Kuinka monta miljoonaa eläintä on pitänyt kiduttaa ja murhata niiden vuoksi?

Minun mielestä, se ei ole moraalista. Voit kutsua minua sairaaksi, mutta se ei muuta totuutta itse tästä käärmeuskonnosta: mihinkään.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Artikkeliin lisäsin nämä hyvät lauseet:

Joh. 15:19

Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä.

Jaak. 4:4

Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.

1. Joh. 3:13

Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Lisätty myös asian selvennys raamatun kannalta:

Sydämen parannus liittyy ennenkaikkea siihen, että tunnustamme totuuden: syntisestä ja pahasta maailmasta, johon itsekin olemme tavoin tai toisin osallisia.

Kuinka moni uskovainen, siis on ottanut itselleen myös tehtäväksi sydämen parannuksen?

Rokotteiden haitat ovat ilmiselviä niillekin ketkä niitä käyttävät, puhumattakaan niistä keitä on tarvittu uhrata niiden puolesta. Sairaudet eivät ole tieteen uskonnon myötä vähentyneet, vaan lisääntyneet: Suomessakin mm. ilmansaasteiden vuoksi.

Huomaamme, mikä on tämän puun hedelmä ja se on kuolema.

Aluksi kun mömmöt luodaan tehtaissa, se synnyttää saasteita ja kuolemaa. Sitten kun niitä ihminen käyttää, se vahingoittaa kehoa jos ei nyt heti tapa. Sitten kun aineet jatkavat ekosysteemiin, yhäti ne tuottavat kuolemaa: myös ihmisille.

Kuinka monta lasta Suomessa kärsii nyt sairauksissa, lääketiedeen hedelmän vuoksi? Paljon enemmän, mitä lääketiede voisi parantaa.

Oletteko ihmetelleet, miksi apteekkien ja ambulanssien logossa on Suomessakin käärme?

"Asklepioksen sauva on antiikin Kreikasta periytyvä lääkärien ja lääketieteen symboli sekä apteekkien tunnus, joka edustaa sairauksien parantamista lääkkeiden avulla.

Asklepios, Apollonin poika, oli kreikkalaisessa mytologiassa lääketieteen jumala, joka kuvattiin parrakkaana miehenä nojaamassa sauvaansa, jota kiersi käärme."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asklepioksen_sauva

--

Lääkärien käärmeuskonto siis viattomasti alkoi yrteistä. Se kuitenkin oli vain lyhyt välivaihe ja uskonto on jatkanut omiin noitakeitoksiinsa.

Mehän tiedämme, että käärme paratiisissa näennäisesti tarjosi apuaan ihmisille. Kyse oli kuitenkin valheesta ja ihminen vain lunasti itselleen turmion, uskomalla käärmettä.

Perkele tuo vanha käärme, ei tietenkään lopettanut ihmiskunnalle valehtelua. Nykyäänhän huomaamme, että saatanan aloittama uskonto: on globaali uskonto ihmiskunnalle ja yhdistää eri kansoja.

Raamatussa, ei erityisesti ole käskyä käyttää yrttejä. Koska raamatun mukaan, kaikki elämä ja kuolema on kuitenkin Jumalan käsissä: myös parantuminen.

Siten on luonnollista ihmiselle, joka on hylännyt Jumalan: etsiä parannusta muualta.

Jostain syystä, Jumala ei ole antanut kaikille parantamisen lahjaa: kuten Kristukselle. En minäkään omaa voimaa, että voisin parantaa.

En osaa sanoa miksi näin on mutta epäilen sen liittyvän lopun ajan eksytyksiin jotka Jumala lähettää uskovien keskuuteen. Uskosta tulee yhä enemmän tärkeää ja siitä, että emme lankea tämän maailman viettelyksiin.

Vanhassa testamentissa oli epäjumalanpalvelijoita, uskonto, joka uhrasi lapsia. Monet Israelin kansalaisetkin, liittyivät sellaiseen.

Koska tämä käärmeuskonto vaatii lapsiuhria ja ainakin yhä rääkkää eläimiä, jotka pitää uhrata: on se epäjumalanpalvelusta kaikin tavoin johon uskovaisten ei pidä sekaantua.

Ap. t. 15:19-20

Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen.

Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.

--

Paras valhehan syntyy kun osa totta. Tottahan se on että Jumala on luonut lääkinnällisiä yrttejä. Mutta se taas ei liity siihen, mitä nykyään tehdään: kun keitellään kemikaaleja ja tuhotaan planeetta, lapset mukaanlukien.

Minä en ole ainoa uskovainen, joka ei halua ottaa osaa lääketieteen käärmejumalan epäjumalanpalvelukseen.

Amerikassa esim. amissit ovat päättäneet lähes kokonaan hylätä ihmisten yhteiskuntajärjestyksen.

Asiassa on vain se ongelma, että ei Kristuskaan mennyt ihmisiltä pois: sillä miksi valo pitäisi viedä piiloon? Eikö niin, että valo pitäisi loistaa kaikissa huoneessa oleville?

Kyllähän Kristus usein viihtyi omassa rauhassa, mutta silti hän aina palasi puhumaan ihmisille: kunnes ihmiset sitten tappoivat hänet, juutalaiset tekivät salaliiton.

Uskovaisten ei ole hyvä liittyä mihinkään maallisiin liikkeisiin kuten rokotevastustajat.

Ne liikkeet eivät puhu Jumalasta, vaan ovat oman maallisen tietonsa varassa. Pysykää erossa kokouksista, missä ovet avataan vain kun show alkaa: eikä siellä ihmiset edes tunne toisiaan.

Kokoontukaa niiden kanssa, jotka oikeasti tunnette: muutoin otatte osaa näiden muiden synteihin.

2. Kor. 6:14

Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?

1. Kor. 5:9-13

Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa.

En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta.

Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa.

Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia.

Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset